Stortinget ber regjeringen utarbeide en plan for styrking av de praktisk-estetiske fagene

Ledig stilling som daglig leder i Samarbeidsforum for estetiske fag – sef

Resolusjon vedtatt på konferansen Kunstfaglig opplæring. Det er NÅ det gjelder! i Kristiansand 29.september 2016 

Til Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen:
Vedrørende St. melding 28:
Fag - Fordypning - Forståelse -
En fornyelse av Kunnskapsløftet og departementets videre oppfølging 

Under årets Formgivingskonferanse på Høgskolen i Oslo og Akershus i februar ble ildsjelprisen 2016 delt ut. Årets vinner var fagmiljøet ved Jessheim videregående skole.

 

Musikk i skolen

Musikk i Skolen er en medlemsorganisasjon som jobber for at alle barn og unge skal få oppleve og utøve musikk

 

Kunst og design i skolen

Som medlem i Kunst og design i skolen mottar du fem nummer av tidsskriftet FORM i året. Temaet for FORM nr 2 / 2016 er Forskning og her kan du få inspirasjon til undervisningsopplegg, lese intervju, meninger og annet fagpolitisk stoff. 

Kunst i skolen